InnerLifeCoaching

DSC_6114InnerLifeCoaching kan hjelpe deg til forankring i dine egne indre verdier, slik at du kan ta ansvar for å skape livet ditt selv i kraft av bevisste verdiforankrede valg i hverdagen.

InnerLifeCoaching er ikke det samme som tradisjonell rådgivning eller et arbeide mot et konkret mål. Det er en retning innenfor coaching som hjelper deg til å få en dypere kontakt med dine egne indre verdier og til å bevisstgjøre valgmuligheter i livet dit, hvordan- og på basis av hva du velger.

InnerLife Coachen har en rekke metoder tilgjengelig som kan støtte deg til selv å få en sterkere indre verdiforankring, og kan hjelpe deg til å se, forstå og evt. forløse motforestillinger og begrensende tankemønstre som hindrer deg i din egen frie livsutfoldelse.

Det er vanlig å gå til coaching over en viss tid, og vi anbefaler et forløp på minst 3-5 ganger for at du skal kunne få et mer varig utbytte av det.

Tilbys ikke her for øyeblikket, for kvalifiserte og sertifiserte utøvere som er aktive se linkene under:

Mer informasjon: