Innerlife logo

InnerLifeTerapi

InnerLifeTerapi søker å frigjøre dine indre resursser slik at du kan forme livet ditt med en større grad av indre frihet, være mer bevisst i ditt eget liv og i relasjon til alt og alle omkring deg.

90 min kr.750,- (øker til kr 800 fra 1/1-18)
inntil 2t kr.950,- (øker til kr 1000 fra 1/1-18)

InnerLifeTerapi begynner ofte direkte på benk. Du mottar en lett, rytmisk og avspennende massasje, mens du er til stede med oppmerksomhet og gjennom dyp pust. Vi mener at det er viktig å sørge for fysisk avspenning før vi begynner med et terapeutisk arbeide, da det ellers er vanskelig å nå dypere lag av psyke, sjel og åndskraft.

InnerLife Terapeuten har diverse dybde psykoterapeutiske metoder tilgjengelig for å hjelpe deg til dypere kontakt med deg selv, til å kunne bevege deg inn i gamle sår og traumer som sitter fast og trenger forløsning, slik at du ikke blir ubevisst og automatisk styrt av dem videre. – Til å bevisstgjøre og endre på uhensiktsmessige tankemønstre, til å tåle og romme det normale spekteret av følelser som vi alle er ment å oppleve og leve med gjennom hele livet, og til å få kontakt med og leve ut indre resursser og kvaliteter.

Når du er tilstrekkelig avspent og tilstede i deg selv her og nå, kan vi bidra med terapi for en indre fordypning, forløsning og for å åpne opp for nye muligheter.

På slutten av timen får du ofte med deg en oppgave som står i relasjon til timens innhold, og som hjelper deg til økt bevissthet og til å leve ut mer av dine indre kvaliteter.

InnerLifeTerapi kan benyttes enkeltstående eller i en sekvens over noe tid. Vi anbefaler at du setter av tid til 3-5 timer i løpet av en 6 ukers periode innledningsvis, slik at du kommer inn i metoden og kan oppnå en dypere effekt. Når du først har erfart InnerLifeTerapi og har det litt under huden, er det fint å bestille enkelt time(r) ved behov.

Mer informasjon: 

DSC_6229 Hel-se ILT DSC_6147