Hvem er vi?

Christina Olsson

Daglig leder, massør og terapeut

Monica Josefine Hjelle

Kosmetolog og hudpleier
Line Halvorsen

Line

Avspenningsmassør, svangerskapsterapeut og doula
Ledig stilling

Ledig rom for terapeut eller behandler

Plass til flere behandlere

Selvutvikling

skap deg selv innenifra i kraft av den du egentlig er

Egenskapelsen er et eget konsept under utvikling hos Hel-se, og har vokst fram siden ca 2003/4 som et resultat av diverse kurs, utdannelse, egenerfaring, delinger og introspeksjon. Det siste året har det også vært utprøvd i praksis i en liten pilot gruppe i Hel-se sine egne lokaler på Osebro i Prosgrunn. Samtlige deltakere valgte å fortsette som en egen samlet utviklingsgruppe også etter at undervisningen og selve gruppe opplegget var omme.

innerlife

Egenskapelsen handler om å skape deg selv innenifra, på dine egne premisser og ut ifra dine personlige verdier. For å få til dette er det mye som må ryddes av veien. Ingen klarer vel helt å frigjøre seg fra familiens- og kulturens arv, den lærer vi og preges av som en del av vår egen identitet fra vår spede begynnelse.

Noe av det vesentligste arbeidet i denne gruppen er å ta tilbake fullt eierskap over egen vilje, noe som også innebærer 100% ansvarlighet i eget liv, og gir deg både kraft og makt til å stå fullt og helt på egne ben som et selvstendig, skapende og helt individ. Dette sliter mange med i dag. Bare det å bli klar over hvor mye vi gir bort av vår egen vilje til fordel for andre eller til fordel for fellesskapets krav og føringer, kan være et stort skritt i retning av å kunne skape positive og livsbejaende endringer i ditt eget liv.

Viljen er en sentral del av Jeg’et, og det å ha et sterkt og samlet Jeg som gir deg tillatelsen til å følge din egen retning og som virker fullt og helt som din egen samarbeidspartner, har stor betydning for både din vitalitet, din fysiske helse, for din tilfredshet, for din følelse av «å være deg selv» og å bevege deg framover i livet på en måte som gir deg glede, positive utfordringer og fyller deg med mening.

Egenkjærlighet er et annet og helt sentralt begrep som vi jobber mye med å styrke og integrere i praksis. Egenkjærligheten er ofte et speilbilde av i hvilken grad og på hvilken måte du opplevde at foreldrene eller omsorgspersonene din faktisk elsket, så, forstod og ivaretok deg som barn. Problemet med det at vi overtar ytre erfaring av kjærlighet i barndommen og gjør det om til vår indre evne til egenkjærlighet videre i livet, er at ingen er fullkomne.. Ingen voksen person klarer å omsette sin ubetingede kjærlighet til sine barn på en fullkommen måte. Det oppstår diverse opplevelser av oppfattet brudd på kjærligheten i løpet av et hvert barns oppvekst, og dette legger seg inn som mangler i evnen til egenkjærlighet videre i livet. Det skal bevissthet til for å hele sine sår på kjærlighet og å helbrede seg selv innenifra, slik at egenkjærligheten kan bli hel og fullkommen i deg selv igjen som voksen. Dette jobber vi med, og resultatet vil komme til syne som en prosess hvor du får mer og mer nærkontakt med deg selv, opplever å bli mykere, rausere både overfor deg selv og overfor andre, stadig bedre i stand til å hjelpe deg selv mot de målene som det er viktig for deg å nå uten å presse og tvinge, men i kraft av indre støtte, oppbacking og varme. Ingen vekst skjer i kraft av negativitet, og egenkjærligheten er fremveksten av en stadig større grad av aksept og positivitet ift deg selv først og fremst, men som også vil overføres utover mot andre og gi deg bedre relasjoner i tillegg som en «bivirkning».

Den relasjonen du har innad i deg selv mellom dine feminine og maskuline sider er også en mal for alle dine kjærlighetsforhold, og vil bli avspeilet i den partneren du velger, i mangel på partner, i de mønstrene som utspiller seg i parforhold, og både i utfordringer, problemer og i positive kvaliteter som oppstår imellom dere. Vi jobber også med dette aspektet, men trekker dine ytre forhold inn til ditt indre selv og jobber med å hele dette inne i deg selv.

Dette er eksempler på viktige elementer som inngår i forarbeidet for å kunne mestre din egenskapelse etter hvert. Egenskapelsen i seg selv er en helt konkret metode som du lærer, og du vil få tilgang til å bruke diverse lydspor som hjelper deg i dette arbeidet, samt lære deg konkrete teknikker bl.a. for hvordan du kan ta valg ut ifra en høyere bevissthet enn ut i fra ditt eget mentale og dine egne begrensende ego strukturer.

Høres dette interessant ut for deg, så må du gjerne ta kontakt!! Nye grupper settes igang når det er nok interesserte. Egenskapelsen som kurs vil arrangeres i kraft av gruppe kvelder på ca 2-3 timer hver gang, ca. hver 3. uke. Hver kveld koster 300kr. Du binder deg etter den første kvelden til en fast gruppe, men ved sykdom eller annen begrunnet fravær er det ikke betalingsplikt til de kveldene som du ikke kan møte.

Send gjerne en mail til: christina@grenland-helse.no, og fortell litt om deg selv og om hvorfor du ønsker å være med i en slik gruppe. Ved mange interesserte gjør dette det enklere for meg å fordele dere slik at det blir gode og spennende dynamikker innad i hver enkelt gruppe.

Gleder meg til å møte dere alle sammen!!

                                                                                                                      hilsen Christina Olsson

logo

 

Hel-se AS

Storgata 172a, 3915 Porsgrunn